Facebook Instagram

  • Společnost pro techniku prostředí Praha

Společnost pro techniku prostředí Praha

  • Generální partner konference pořádané při příležitosti 55. výročí vzniku katedry TZB na stavební fakultě ČVUT v Praze.
  • Generální partner Reprezentačního plesu TZB.
  • Partner mezinárodního odborného semináře určeného pro studenty ČVUT „Letní škola TZB“.

© 2022 Niersberger Instalace, s.r.o. Niersberger.cz - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |